Iyaye: wannan itace babbar illar daku kawar tsaka nin yaran ku da samarin su shiga nan

Advertisements

Assalamu alaikum Jama’a.
Na lura da kyau tarbiyar yaranmu sai Kara zagwaslnyewa take, kuma tausayi a zukatan manyanmu sai nesa yake.
Lalle mu koyawa yaranmu tarbiyar da ta kamata, tunda muna da asali abin jinjinawa, to ya zamu bari ya lalace a hannunmu? Kamar yadda manyan gari da dattawa aka gadar musu da kyakkyawan jagoranci, me zai hana mu gyara?
Allah Ka dubi lamarin wannan al’umma abar tausayawa.

Leave a Comment